Sbírky a depozitáře

Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
V současné době obsahují sbírkové fondy 126 000 předmětů a dvojrozměrných dokumentů, 80 000 dokumentárních a studijních fotografií, fotografická dokumentace byla pořízena k 49 000 sbírkových předmětů.
Z obsahu sbírky:
etnografika v počtu cca 15 000 zaměřená zejména na tradiční způsoby obživy (hospodaření na půdě, chov ovcí a skotu, staré způsoby domácího hospodaření, řemesla, podomácká výroba)
- kolekce 3000 ks lidového a měšťanského nábytku
- fond oděvních a textilních součástí v počtu 22 000 položek
- soubor lidových plastik a obrazů na skle,
- zvykoslovných artefaktů a betlémů
- hudební nástroje
- 3500 ks lidové keramiky
- 1000 ks porcelánu pocházejícího z místních malíren, jejichž tradici založili bratři Jaroňkové
- 2500 malířských a grafických děl, které reprezentují tvorbu autorů pocházejících z regionu, nejobsáhlejší je kolekce sourozenců Jaroňkových, zakladatelů muzea
- dobové fotografie
- sbírka ex libris - historické sbírky zastupuje konvolut 40 000 dvojrozměrných dokumentů k historii a dějinám sběrné oblasti.

Roční přírůstek sbírek činí cca 1200 předmětů a 2500 negativů, 200 knih
Z celkového počtu tezaurovaných artefaktů je trvale vystaveno v expozicích, nacházejících se ve třech areálech, 4590 předmětů. Při každoročně realizovaných programech zaměřených na prezentaci starobylých způsobů domácí práce, zemědělského hospodaření a řemesel využíváme dalších 850 předmětů.
Stálé expozice jsou umístěny v 15 usedlostech a objektech v areálu Valašská dědina, v pěti technických objektech v Mlýnské dolině a 4 specializovaných instalacích v Dřevěném městečku.
Každoročně je jiným muzeím zapůjčeno k prezentaci na 450 předmětů, televizním štábům na 800 předmětů.
Dále budujeme archiv technické dokumentace objektů lidové architektury z území moravské a slezské části beskydského masivu.
Ve správě muzea je dokumentární archiv výsledků etnografických výzkumů zaniklých oborů lidových řemesel a podomácké výroby, který vznikl v letech 1952 -1989 v dokumentačním oddělení Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti a obsahuje písemné zprávy z více jak 150 obcí, na 10 000 fotografií a negativů, výstřižky a doprovodnou dokumentaci.
Specializovaný konvolut tvoří genealogická dokumentace k historii rodin, které osídlily valašské vesnice od třicetileté války.
Zvláštní skupinu tvoří prvky biologické povahy, rostliny, ovocné stromoví, hospodářská zvířata, které reprezentují historické odrůdy a plemena, zvláštní pozornost si zaslouží stádo regionálního typu ovcí plemene valaška, které je zapsáno do knihy evropského genofondu.
Studijní knihovna obsahuje 15 000 svazků odborné etnografické a historické literatury, 1000 historických tisků.
Dokumentární archiv tvoří 15 historických filmových záznamů a dokumentárních filmů ze soutěžních přehlídky Etnofilm a na 80 videozáznamů programů z nabídky muzea. Dále kolekce audiozáznamů z vystoupení folklorních souborů a jednotlivců v muzeu a CD s nahrávkami folklorní hudby.
Každoročně je odborně ošetřeno na 2200 sbírkových předmětů, z toho téměř 1000 v expozicích.
Zveřejněno 24.02.2003 v 17:51 hodin
Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení